Program Pengajian

Lelaki & Perempuan


Maktab

Separuh Masa


Maktab Tahap Asas

Sesi Bersemuka ( Pilihan 2 Sesi )
Sesi Pagi ( 6 Tahun)
8.00am-9.30am
Sesi Petang ( 6 Tahun )
2.30pm – 4.00pm

RM 120 / Bulanan

RM 350 / Pendaftaran

Jumlah RM 470

Buku asing

Program pengajian
 • Mengenal Huruf
 • Menulis huruf Arab & Bersambung
 • Membaca Iqra – bahagian 1
 • 10 Surah Pilihan
 • Asas Rukun Islam & Iman.
 • Praktikal Solat

Maktab Separuh Masa

Sesi Bersemuka ( Pilihan 2 Sesi)
Sesi Pagi ( 7/8/9 Tahun)
8.00am- 11.00am
Sesi Petang (10/11/12 Tahun )
2.30pm – 5.30pm

RM 150-170 / Bulanan

RM 350 / Pendaftaran

Jumlah RM 500

Buku asing

Program pengajian
 • Membaca Iqra dari mula
 • Menghafaz
 • Tilawah
 • Praktikal Solat
 • Imaniyat
 • Fardhu Ain

Maktab Malam Online

7 – 16 Tahun
Sesi Malam
2 Kali Seminggu
8.00pm-9.30pm


RM 50/ Pendaftaran

RM 80 / Bulanan

Jumlah RM 130

Buku asing

Program pengajian
 • Iqra
 • Tajweed
 • Praktikal solat
 • Hafazan

Tahfiz

Harian & Asrama


Tahfiz Harian

11 – 15 Tahun
Lelaki & Perempuan
6.300 am-9.30 pm

Syarat- Syarat
Boleh membaca & mengira
Lulus Temuduga

RM 400 / Bulanan
RM 550/ Pendaftaran

Jumlah RM 950

Buku asing

Program pengajian
 • Tahfiz
 • Fekah
 • Tajwid
 • Akidah
 • Sunnah
 • Sirah

Tahfiz Asrama

11 -15 tahun
Lelaki & Perempuan
Asrama

Syarat- Syarat
Boleh membaca & mengira
Lulus Temuduga

RM 550 / Bulanan
RM 550/ Pendaftaran
RM 80 / Cadar

Jumlah RM 1,180

Buku asing

Program pengajian
 • Tahfiz
 • Fekah
 • Tajwid
 • Akidah
 • Sunnah
 • Sirah